Monday, June 13

there's a ghost in me who wants to say i'm sorry. doesn't mean i'm sorry.

inledde siesta med ladytron. det var tyvärr för lite människor och för tidigt och såklart den-första-konserten-opepp för att det skulle vara så bra som jag hade tänkt. knappt någon publik alls, jättesjukt. men det var rätt fint ändå. (babblar om detta med tanke på rubriken, inte bilden. don wanna confuz u.
men inget slog: detta 

No comments: